Du skal logge ind for at skrive en note

Sidens indhold

Danmark er et konstitutionelt monarki, Ulan Bator er hovedstad i Mongoliet og formlen for den pythagoræiske læresætning lyder a2 + b2 = c2 er alle eksempler på viden, som nemt lader sig formulere i ord. Denne type viden kaldes teoretisk viden. Men vi har også viden, som vanskeligt lader sig formulere i ord. Det er viden, der ligger til grund for handling og færdigheder, eller det er viden, som vi "kan". Eksempelvis har kun de færreste teoretisk viden om de fysiske principper, der muliggør cykling, men trods denne teoretiske uvidenhed kan flertallet cykle. Den type viden, der ligger til grund for handlinger og færdigheder, kaldes praktisk viden.

Du skal logge ind for at skrive en note

Teoretisk

Tankemæssigt kendskab til en sag; systematisering af bekræftede erfaringer på et vist område af den objektive virkelighed med forklarende og forudsigende værdi.

Du skal logge ind for at skrive en note

Praktisk

Handlinger; udførelse; virkeliggørelse.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761668172. Copyright forfatterne og Systime A/S 2015