Du skal logge ind for at skrive en note

Innovation har fået en fremtrædende plads i almen studieforberedelse, og som elev i gymnasiet skal man derfor i dag være forberedt på at kunne vælge en AT-eksamensopgave, hvori der indgår udformningen af et innovativt løsningsforslag.

I en AT-opgave med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret problem. Derfor er der tre forskellige dele, hvor begrebsparrene fra Vidensmønstre kan hjælpe med at reflektere over muligheder og begrænsninger af den anvendte og opnåede viden. Her forklares de tre dele ved hjælp af konkrete eksempler:

Du skal logge ind for at skrive en note

Undersøgelsen af problemet

I et projekt, der handler om at finde løsninger på sociale problemer i et såkaldt ghetto-område, vil det være relevant at bruge begrebsparret kvantitativ-kvalitativ i en vurdering af de spørgeskema- eller interviewundersøgelser, der blev anvendt til at undersøge problemet. Fx vil man kunne konkludere, at en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse giver et repræsentativt billede af problemernes udbredelse, men til gengæld er overfladisk med hensyn til problemernes årsager.

Du skal logge ind for at skrive en note

Udviklingen af løsningsforslaget

Et andet projekt kunne handler om at gøre det muligt for motorcyklister at producere deres egne reservedele på turen. Udfordringen er, at mekaniske dele til motorcykler nu skal laves i et fast materiale, som kun kan formes ved meget høje temperaturer. Projektets mål kunne være at finde et materiale, som motorcyklister ved relativt lav temperatur kan støbe til reservedele, som man får brug for på farten. Her vil det være relevant at bruge begrebsparret eksperimentel-observationel i en vurdering af de undersøgelser, der blev anvendt i udviklingen af løsningsforlaget. Fx vil man kunne argumentere for, at et kemieksperiment udført med variabelkontrol giver stor sikkerhed for, at resultaterne kan generaliseres.

Du skal logge ind for at skrive en note

Vurderingen af løsningsforslaget

Hvis et projekt har fokus på, hvordan man kan reducere unges forbrug af cigaretter, kunne produktet være en kommunikationsstrategi, der kunne afprøves på ens egen skole. I en diskussion og vurdering af løsningsforslaget vil det være relevant at bruge begrebsparret kausal-intentionel: Tilkendegiver de unge, at de har reduceret deres rygning som følge af budskabet (intentionen) i kampagnen og/eller kan der identificeres andre kausale faktorer i omgivelserne, der kan forklare en nedgang i forbruget? Man kunne eksempelvis forestille sig, at de unge generelt er ved at lægge cigaretterne på hylden pga. andre faktorer, som fx rygeloven. Fælles for de to forklaringer er, at de skal medtænkes, at når man vurderer, hvorvidt det var kampagnens intention om at reducere cigaretforbruget, der udløste resultatet.

Og akkurat som i en normal AT-opgave, vil du kunne bruge begrebsparrene til at vise, at de to fag, du har valgt, bidrager med noget forskelligt til undersøgelsen af sagen.

Derfor er alt, hvad der står i denne bog, mindst lige så relevant, når innovation indgår i AT.

For med begrebsparrene kan du altid lave en kvalificeret refleksion over den viden og de metoder, du anvender til at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget. Og dermed kan du undgå, at arbejdet med innovation sker på bekostning af den refleksion over metodernes muligheder og begrænsninger, som også i en AT-opgave med innovation er helt central.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761668172. Copyright forfatterne og Systime A/S 2015